Alkoholizm – czym jest tak naprawdę uzależnienie od alkoholu?

27 lipca, 2022
Alkoholizm jest najpoważniejszą formą nałogu alkoholowego i wiąże się z niezdolnością do kontrolowania picia. Nieleczony alkoholizm wiąże się z poważnymi problemami w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego. Osoby zmagające się z alkoholizmem często czują, że nie mogą normalnie funkcjonować bez alkoholu. Prowadzi do wielu problemów i wpływa źle na prace, prywatne życie. Z biegiem czasu poważne skutki uboczne ciągłego nadużywania alkoholu mogą się nasilać i powodować szkodliwe komplikacje. Możliwości leczenia jest wiele, które pomogą Ci przezwyciężyć uzależnienie alkoholu.

Alkoholizm jest pewnego rodzaju wzorcem używania alkoholu, który obejmuje problemy z kontrolowaniem picia, zaabsorbowanie alkoholem lub kontynuowanie spożywania alkoholu, nawet jeśli powoduje on poważne problemy zdrowotne oraz społeczne. Zaburzenie to wiąże się również z koniecznością picia większej ilości alkoholu, aby uzyskać ten sam efekt lub z występowaniem objawów odstawienia, gdy gwałtownie zmniejsza się lub zupełnie przestaje pić. Alkoholizm obejmuje wszelkie spożywanie alkoholu, które zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu.

Jaki związek ma alkoholizm z rodziną?

Alkoholizm wiąże się z konsekwencjami, które dotykają nie tylko uzależnionego, ale również jego bliskich. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że uzależnienie od alkoholu to nie jest problem indywidualny. Jest to patologia społeczna i zamieszane jest w to całe społeczeństwo. 

Alkoholizm powoduje problemy rodzinne. Na pewny etapie choroby dochodzi do zerwania więzi rodzinnych. Małżeństwa rozpadają się, a dzieci cierpią z powodu trudności związanych z normalnym funkcjonowaniem w środowisku domowym. Uzależnienie może mieć szkodliwy wpływ na całe rodziny, co może mieć wpływ na wiele pokoleń. Kiedy członek rodziny cierpi na alkoholizm. Najbliżsi mogą zmagać się z problemami finansowymi, napiętymi związkami oraz szkodami własnego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Alkohol wpływa na funkcjonowanie rodzin w zakresie:

  • Zniszczeń w relacjach rodzinnych – rodziny osób dotkniętych nadużywaniem alkoholu często mają trudności z tworzeniem silnych więzi emocjonalnych, nawet w obrębie swojej rodziny. Alkoholizm zwiększa ryzyko negatywnych interakcji, zwłaszcza wśród par. Ponadto ludzie walczący z alkoholizmem często kłamią na temat swojego stanu, minimalizując jego wpływ na rodzinę. Niszczy to zaufanie i utrudnia innym członkom rodziny budowanie silnych relacji z jednostką.
  • Problemów rozwojowych u zaniedbanych dzieci – dzieci rodziców zmagających się z alkoholizmem są bardziej narażone na problemy poznawcze, behawioralne i emocjonalne. Rodzice, którzy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu często zaniedbują fizyczne i emocjonalne potrzeby swoich dzieci. Prowadzi to do ich poważnych problemów rozwojowych. Trudności obserwowane są w zakresie: problemów z nauką, niepokoju i depresji, słabego rozwoju emocjonalnego, trudności z intymnymi związkami w wieku dorosłym oraz skłonności do nieuczciwości. 
  • Przemoc w rodzinie – jednym z najbardziej otrzeźwiających skutków alkoholizmu jest zwiększone ryzyko przemocy domowej w rodzinie. Nadużycia związane z alkoholem najczęściej mają charakter emocjonalny lub fizyczny. Ludzie walczący z alkoholizmem mogą obrażać członków swojej rodziny, manipulować nimi lub ich poniżać. To są wszystkie formy przemocy emocjonalnej. Poważnym problemem jest również przemoc fizyczna. Ponieważ spożywanie alkoholu obniża poziom samokontroli oraz wpływa na funkcjonowanie poznawcze i fizyczne osoby pijące są bardziej podatne na gwałtowne zachowania. 
  • Problemy finansowe – nawyk regularnego spożywania alkoholu jest kosztowny. Nierzadko zdarza się, że ktoś walczący z tym uzależnieniem wydaje całe swoje oszczędności. Są to pieniądze, które rodzina mogłaby wykorzystać w inny sposób, a ten koszt finansowy odbija się na ogólnym samopoczuciu rodziny.
  • Problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym – walka z alkoholizmem wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne większości członków rodziny. Niektóre typowe problemy obejmują choroby wątroby, problemy z układem trawiennym, uszkodzenie mózgu i ryzyko udaru. Problemy ze zdrowiem psychicznym również stanowią zagrożenie dla tych rodzin. Niepokój i stres związany z alkoholizmem w rodzinie osłabią zdrowie emocjonalne wszystkich zaangażowanych osób. Członkowie rodziny osób walczących z alkoholizmem mogą również zmagać się z poczuciem winy i poczuciem, że w jakiś sposób są przyczyną zaburzeń u ukochanej osoby.

Terapia uzależnień od alkoholu.

Uzależnienie od alkoholu koniecznie wymaga zastosowania odpowiedniej terapii. Aby uciec od trudnych konsekwencji trzeba przejść przez cały proces leczenia. Podczas spotkań z terapeutą uzależniony dowiaduje się, jak walczyć z nawykiem oraz jak zmienić niezdrowe przyzwyczajenia. Wszystko jest możliwe, gdy dana osoba będzie się starać i zyska dużo motywacji. Przymuszenie do terapii nie ma sensu, ponieważ po jej zakończeniu alkoholik wróci prędzej czy później do nałogu. Uzależniony musi czuć się gotowy do działania, ponieważ tylko praca nad samym sobą jest w stanie zmienić rzeczywistość oraz uniknąć czarnego scenariusza, do którego dąży. Terapia uzależnień pozostawia alkoholika w stanie abstynencji, gotowego do dalszego życia w trzeźwości. Jest jedynym słusznym rozwiązaniem, którego trzeba się podjąć podczas walki z alkoholizmem. 

Alkoholizm – terapia rodzinna. 

Terapia uzależnień często obejmuje spotkania w gronie rodzinnym. Terapia rodzinna jest skuteczna w przypadku alkoholizmu, ponieważ dotyczy całego zepsutego systemu rodzinnego. Często to właśnie zaburzenia w zakresie funkcjonowania rodzinnego wyzwalają u alkoholika chęć picia. Wdrożenie terapii rodzinnej do programu zdrowienia osób uzależnionych lub alkoholików może znacząco wpłynąć na ogólne postępy oraz skuteczność. Kiedy dysfunkcja rodziny poprawia się może znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo, że osoba zażywająca substancję poprawi się w zakresie szkodliwego nałogu. Alkoholizm buduje poczucie wstydu wszystkich członków rodziny. Terapia rodzinna w zakresie alkoholizmu pomaga zarówno uzależnionemu, jak i jego rodzinie wyzdrowieć po negatywnym wpływie uzależnienia. Niektóre z najskuteczniejszych strategii stosowanych na terapii obejmują pomaganie rodzinom w zrozumieniu ich roli w systemie rodzinnym oraz dlaczego postępują i zachowują się w taki sposób.

W leczeniu alkoholizmu warto próbować wszystkich opcji. Jeżeli problemy leżą w funkcjonowaniu rodziny powinno się jak najszybciej rozwiązać dany problem. Alkoholicy wraz z rodziną powinni wzajemnie się wspierać, aby pozbyć się z domu rodzinnego alkoholizmu. Ze względu na możliwość wystąpienia współuzależnienia u partnerów alkoholików leczenia nie można odwlekać. Bagatelizowanie problemu może jedynie pogłębiać trudności i budować coraz silniejsze negatywne uczucia.