Alkoholizm – skąd się bierze choroba alkoholowa?

10 czerwca, 2022
Alkoholizm jest przewlekłą chorobą charakteryzującą się poczuciem wewnętrznego przymusu do spożywania toksycznej substancji, jaką jest alkohol. Alkohol jest toksyczny i bardzo szybko uwalnia się do krwioobiegu. Stamtąd ma bardzo łatwą drogę do mózgu, którego działanie zostaje szybko upośledzone. Alkohol zaburza podstawowe funkcje poznawcza sprawiając, że chory cierpi na problemy z pamięcią, trudności w utrzymaniu równowagi oraz zaburzenie racjonalnego myślenia. Alkoholik myśli zupełnie inaczej niż normalny człowiek. Przede wszystkim jego działania są kierowane rządzą alkoholową, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Uzależnienie możemy być psychiczne, fizyczne oraz społeczne. Połączenie się trzech rodzajów uzależnienia tworzy naprawdę silny alkoholizm, który jest ciężki do samodzielnego zwalczenia. 

Alkoholizm jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Nie ma dokładnej definicji, która stwierdzałaby, w jaki sposób dochodzi do uzależnienia od alkoholu. Jest to dość indywidualna kwestia, która różni się w zależności od osobowości oraz predyspozycji danej osoby. Bardzo duże znaczenie mają tutaj osobiste problemy oraz trudności, które przeżywamy, a także genetyczne dziedziczenie predyspozycji do uzależnień. Posiadanie problemów, których rozwiązanie wykracza poza nasze umiejętności może stworzyć chęć ucieczki i wyrwania się od niewygodnych sytuacji. Ucieczka w stronę alkoholu wydaje się fałszywie odpowiednim wyjściem, które ma odstresować i zrelaksować. Alkoholizm jest wynikiem wszystkich kombinacji czynników. Mogą to być problemy rodzinne lub trudności w miejscu pracy w połączeniu z osobowością uzależniającą.  

Kiedy picie jest oznaką alkoholizmu?

Nie każde picie alkoholu oznacza alkoholizm. Jednak alkoholizm czasem wygląda bardzo niepozornie i ciężko go wykryć. Można się pomylić, kiedy widzimy alkoholika pijącego podczas spotkań towarzyskich, zachowującego umiar i kontrolę nad piciem. Nie jest to typowy opis alkoholizmu, mimo to, tak wygląda choroba alkoholowa w pierwszej fazie. Uzależnienie jest długotrwałym procesem, który zaczyna się dużo wcześniej niż myślimy. Zwykle uzależnienie zaczyna się, gdy zaczynamy uważać spożywanie alkoholu za przyjemne i antystresowe. Gdy picie jest odpowiedzią na każdy problem i czujemy pozornie same korzyści z jego stosowania jest to moment, w którym się uzależniamy. 

Jeżeli poniższe stwierdzenia odpowiadają Twojemu aktualnemu stanowi powinieneś zgłosić się do specjalisty, ponieważ prawdopodobnie rozwija się u Ciebie alkoholizm.

  • Picie alkoholu powoduje u Ciebie wzmożoną agresję oraz kłótnie.
  • Zawsze masz usprawiedliwienie, które racjonalizuje spożycie alkoholu.
  • Nie kontrolujesz ilości spożywanego alkoholu i nie możesz się powstrzymać przed piciem.
  • Okłamujesz swoich bliskich i ukrywasz przed nimi, że piłeś.
  • Alkohol stał się wsparciem oraz odpowiedzią na wszystkie trudności.
  • Zrelaksowanie się jest dla Ciebie możliwe jedynie po alkoholu.
  • Każda zabawa musi opierać się na piciu alkoholu.
  • Zaniedbujesz pracę, obowiązki i rodzinę.

Jak alkoholizm wpływa na najbliższe otoczenie?

Alkoholizm wpływa negatywnie na życie prywatne, zawodowe oraz rodzinne. Choroba jest bardzo uciążliwa i wyniszcza całkowicie dotychczasowe życie osoby uzależnionej. Bardzo dużo cierpienia doświadczają rodziny alkoholików. Alkoholizm to choroba, która bezpośrednio dotyka wszystkich domowników. Bardzo łatwo jest sprawić cierpienie najbliższym, ponieważ alkoholicy nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. W domu, w którym panuje alkoholizm jest wyczuwalne napięcie oraz nieprzyjemna atmosfera. Dzieci doświadczają lęku, dezorientacji i niepewności. Bardzo mocno przeżywają utratę jednego z członków rodziny. Alkoholik odcina się od życia rodzinnego i zaniedbuje wszystkie relacje, które uniemożliwiają mu spożywanie alkoholu. W domu pojawiają się kłótnie, które często prowadzą do rozpadu. Bywają sytuacje, w których dochodzi do przemocy domowej, agresji i niebezpiecznych sytuacji, które wynikają z impulsywności oraz braku hamulców alkoholika. Dzieci alkoholików w dorosłym życiu mierzą się z różnymi trudnościami w nawiązywaniu relacji. Przykład, który wynoszą z domu sprawia, że bardzo często w dorosłym życiu również uciekają się do alkoholu. W okresie dojrzewania problemy w domu mogą skutkować silniejszym okresem buntu i rozwinięciem się tożsamości negatywnej, która powoduje skłonność do zachowań antyspołecznych. 

Alkoholizm to również zagrożenie dla całego otoczenia. Osoby nadużywające alkohol uciekają się do ryzykownych zachowań i bardzo często mają problemy z prawem. Mogą się pojawić kradzieże, bójki i wypadki. Pijani kierowcy są zwykle sprawcami poważnych wypadków samochodowych, w których biorą udział niewinne osoby. Alkoholizm powoduje zatem niezasłużone cierpienie przypadkowych osób. Nie pozwólmy, aby z powodu naszego uzależnienia przykrości spotykały niewinnych. 

Jak widać, alkoholizm to nie tylko choroba dotycząca osób uzależnionych. Twoja słabość może wpłynąć na życie innych osób. Pamiętajmy o tym i jak najszybciej podejmujmy się leczenia. 

Jak wygląda leczenie alkoholizmu?

Alkoholizm jest nieuleczalną chorobą, która zostaje z nami do końca życia. Leczenie to długi proces, który wymaga od chorego dużo starań. Bardzo ważne jest wsparcie od osób najbliższych. Często leczenie dotyczy również wszystkich członków rodziny, ponieważ destrukcji ulega cały system rodziny. Wspólne leczenie pozwala rodzinom odnowić więzi i ulepszyć kontakt oraz komunikację. Alkoholik potrzebuje osób, które okażą mu dużo wsparcia. 

Leczenie alkoholizmu powinno zacząć się od diagnozy. Ważne, aby to specjalista stwierdził, że dana osoba mierzy się z uzależnieniem od alkoholu. Po ustaleniu fazy choroby można uzyskać informacje o zalecanym sposobie leczenia. Niektórzy alkoholicy powinni zgłosić się od początku na odtruwanie alkoholowe. Jest to zabieg, który redukuje niepożądane skutki odstawienia alkoholu. Po detoksie alkoholowym pacjent przygotowany jest na odwyk oraz terapię, ponieważ warunkiem dostania się na odwyk jest trzeźwość. Odwyk ma bardzo dobry plan leczenia, który przyzwyczaja osoby chore do życia w abstynencji. Bardzo dużą wagę podczas terapii przywiązuje się do przekazania informacji na temat choroby. Uzależnione osoby potrzebują dowiedzieć się jak wygląda choroba, na którą chorują oraz jaki ma przebieg. Terapeuci dobierają odpowiednie środki do danego etapu choroby, ponieważ każda faza potrzebuje konkretnych działań. 

Uzależnieni od alkoholu mogą skorzystać z różnych rodzajów psychoterapii. Prowadzone są terapie indywidualne oraz grupowe. Można również zacząć uczęszczać na spotkania grupy AA. Oferowane metody są odpowiednie dla różnych przypadków i indywidualnych potrzeb. Niektórzy czują się dobrze, gdy dzielą swój problem z grupą ludzi, a inni wolą osobiste spotkania, które tworzą prywatność oraz wolną od wpływu innych ludzi przestrzeń. Dostępne są także rozwiązania domowe, takie jak zastosowanie wszywki alkoholowej. Warto podejmować się jakiegokolwiek leczenia i próbować wszystkiego, ponieważ nieleczony alkoholizm szybko prowadzi do śmierci.