Alkoholizm – sposoby na sukcesywne przerwanie nałogu. 

29 sierpnia, 2022
Alkoholizm to poważne zaburzenie o nieuleczalnym charakterze. Choroba stanowi poważny problem dla całego społeczeństwa. Alkoholizm uchodzi za temat tabu, dlatego wśród ludzi panuje słabe doinformowanie. Osób uzależnionych wciąż przybywa, ponieważ powszechność używki jest bardzo wysoka. Dawniej łatwiej było rozpoznać osobę uzależnioną od alkoholu. Istniał bowiem określony, stereotypowy obraz alkoholika, który w łatwy sposób wskazywał na problem. Alkoholizm z czasem ewoluował i stał się znacznie trudniejszy do zdiagnozowania. Choroba alkoholowa kończy się w większości przypadków śmiercią chorego, dlatego należy w miarę możliwości szybko podjąć odpowiednie kroki.

Alkoholizm rozwija się latami, przez co nie zawsze da się zauważyć początki choroby. Przechodzenie między stadiami choroby jest płynne i niezauważalne. Przerwanie alkoholizmu jest zadaniem dla wytrwałych oraz zdecydowanych osób. Jedyna słuszna droga to przejście przez terapię uzależnień. Odwyk pochłania wiele energii oraz wymaga największych starań. Pacjenci muszą wykazać się szczególnym samozaparciem oraz silną motywacją. Leczenie alkoholizmu jest jedynym wyjściem, gdy chcemy uratować siebie bądź bliskich przed tragicznym losem. 

W przerwaniu zabójczego ciągu alkoholowego pomocne będzie coraz popularniejsze odtruwanie alkoholowe. Zabieg umożliwia bezpieczne zrezygnowanie lub zmniejszenie dawki używki oraz pomaga przejść przez najtrudniejsze dolegliwości. Decyzja o nagłym porzuceniu używki jest mocno obciążająca dla organizmu, który zdążył się zaadaptować do zaistniałej sytuacji. Alkoholik chcąc uniknąć nieprzyjemnych objawów popada w coraz dłuższe i bardziej wycieńczające ciągi alkoholowe. Pojawiające się błędne koło uniemożliwia przerwanie. Detoks alkoholowy służy odzyskaniu lepszego samopoczucia oraz pełnej trzeźwości. Przeprowadzony przez specjalistów jest pierwszym krokiem wprowadzającym do terapii antyalkoholowej. Samodzielne zrezygnowanie z alkoholu może skończyć się poważnymi skutkami, takimi jak: halucynacje, omamy lub padaczka. 

Psychika alkoholika. 

Choroby psychiczne są znacznie cięższe do wyleczenia niż problemy zdrowia fizycznego. Nie da się wziąć tabletki, która wyciągnie nas z nałogu bądź depresji. Nasz mózg jest koordynatorem naszych wszystkich działań. Nasze zachowanie jest uwarunkowane wieloma czynnikami: charakterem, wychowaniem, otoczeniem oraz genetyką. Wszystko to ma związek z predyspozycjami do pojawienia się alkoholizmu. 

Za uzależnienie od alkoholu odpowiada wiele mechanizmów, za które odpowiada nasza psychika. Nie jest łatwo przezwyciężyć uzależnienie psychiczne, które zachęca nas do sięgania po coraz większe dawki alkoholu. Zwykle nie mamy tyle siły, aby przezwyciężyć pokusy życia codziennego. Dlatego też w leczeniu alkoholizmu duże znaczenie ma motywacja. Dobry powód do zakończenia nałogu jest w stanie przezwyciężyć kierujące nami rządze. Duże wsparcie można uzyskać od najbliższej rodziny, ponieważ to właśnie oni zauważają pierwsze sygnały i mogą przekonać chorego, że coś się z nim dzieje. Warto zatem podjąć się starań w związku z nabywaniem wiedzy o chorobie alkoholowej. Alkoholizm bowiem oddziałuje w negatywny sposób nie tylko na chorego, ale także na całą jego rodzinę. 

Psychika osoby uzależnionej od alkoholu jest zmęczona i bezradna wobec odczuwanego przymusu do picia. Bardzo często alkoholizm prowadzi do depresji oraz załamania nerwowego. Spożywanie alkoholu zapoczątkowane jest różnymi czynnikami. Bardzo często ludzie zaczynają pić z powodu trudności, które spotykają na swojej drodze. Chcąc znaleźć proste rozwiązanie, które na chwilę ukoi nerwy oraz pomoże się zrelaksować ludzie sięgają po alkohol. 

Warto wiedzieć, że alkoholizm jest silnie powiązany ze zdrowiem psychicznym. Bywa tak, że jakieś zaburzenie psychiczne jest wynikiem lub przyczyną popadania w alkoholizm. Posiadanie wielu oddziałujących na siebie chorób może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Alkoholizm w połączeniu z innym zaburzeniem psychicznym stanowi wysokie zagrożenie popełnieniem samobójstwa przez uzależnionego. Alkoholicy znani są z ryzykownych i niebezpiecznych działań. Ich zachowanie nie jest regulowane oraz hamowane, ponieważ substancja psychoaktywna, jaką jest alkohol, zniekształca rzeczywistość oraz racjonalne myślenie. Warto zatem wdrażać leczenia wszystkich swoich obecnych problemów psychicznych, zanim problem się pogłębi, na przykład poprzez wystąpienie uzależnienia od alkoholu. Alkoholicy coraz częściej cierpią na różnego rodzaju problemy: depresję, psychozę, halucynacje, omamy oraz zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Ponadto znacznemu pogorszeniu ulegają podstawowe funkcje poznawcze, przez które większość działań alkoholika jest lekko upośledzona. 

Co mogę zrobić, aby przekonać alkoholika do leczenia?

Nic nie da się zdziałać, jeżeli decyzja o leczeniu nie będzie generowana przez samego uzależnienia. Rodzina oraz bliscy mogą podpowiadać, oferować pomoc, racjonalizować leczenie, ale dopóki alkoholik sam nie zauważy problemu, leczenie nie będzie w pełni skuteczne. Alkoholicy bardzo często stawiają opór, reagując agresją na wszystkie próby rozmowy o ich problemie. Warto zatem znaleźć słaby punkt alkoholika, który skłoni go do refleksji i pokaże, jak wiele złego stało się przez jego chorobę. 

Przekonanie alkoholika, że potrzebuje pomocy nie jest prostym zadaniem. Przede wszystkim warto pamiętać o przeprowadzaniu rozmów w stanie, gdy alkoholik jest w pełni trzeźwy. Odczuwanie silnego kaca wpływa również na rosnące poczucie winy, a to może skłaniać go do głębszych i wrażliwych przemyśleń. Podczas rozmowy należy pozbyć się oskarżeń oraz krytyki, ponieważ w ten sposób jedynie odstraszamy chorego. W sytuacjach, gdy samodzielnie nie możemy nic zdziałać, warto udać się po radę do specjalisty. Być może cenne uwagi doświadczonej osoby będą w stanie skierować naszego chorego na dobrą drogę. Najważniejsze, aby alkoholik nie był zmuszany do leczenia, ponieważ nie ma to żadnego sensu na dłuższą metę. Zarażajmy zatem motywacją oraz wsparciem, aby alkoholik poczuł, że nie jest zupełnie sam. 

Motywowanie alkoholika. 

Motywacja jest kluczowa w leczeniu. Aby ją wzbudzić można skorzystać z wielu sposobów. Alkoholik podczas rezygnacji z alkoholu będzie miał szansę na znalezienie nowych pasji oraz hobby, na które wcześniej nie miał czasu. To także dobra okazja do znalezienia nowych, lepszych znajomych. Mogą to być osoby, z takimi samymi przejściami, na przykład ktoś kto uczestniczył w spotkaniach grupy anonimowych alkoholików. Takie spotkania mogą się okazać niezwykle pomocne oraz cenne w procesie leczenia. Członkowie rodziny mogą także popracować nad swoimi relacjami, ponieważ każdy problem wymaga przepracowania. Dużo motywacji dają również dzieci, którym chcemy zapewnić jak najlepszą przyszłość. Aby tak się stało, w domu nie powinno być problemów z alkoholem. Wiedza może pozytywnie wpłynąć na alkoholika, który ma po co żyć oraz ma dla kogo stawać się lepszym. Czasem wystarczy jeden dobry powód, dla którego warto skończyć z alkoholem.