Kiedy zgłosić się na odwyk alkoholowy?

4 kwietnia, 2021
Alkoholizm jest postępującą chorobą przewlekłą, objawiającą się poprzez utratę kontroli nad swoim życiem, wliczając w to ilość spożywanego alkoholu. Samo uzależnienie alkoholowe wywołuje wystąpienie szeregu niebezpiecznych powikłań dla ogólnego zdrowia, kondycji, a w skrajnych przypadkach nawet życia. Należy podkreślić fakt, że alkoholizm, wbrew pozorom, nie jest jedynie chorobą dotykającą konkretnej jednostki, ale rozszerza swoje działanie na najbliższą rodzinę oraz przyjaciół. Nazywa się to współuzależnieniem. Co ciekawe, większość dzieci, które wychowują się wśród rodziny dotkniętej chorobą alkoholową w późniejszych latach zaczyna cierpieć z powodu Syndromu DDA – Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Alkoholizm tym samym dewastuje wszelkie aspekty życia człowieka – cierpi zarówno zdrowie psychiczne jak i fizyczne, zaburzeniom ulega sfera ekonomiczna, społeczna, a także społeczno-moralna danej osoby.

Działanie alkoholika objawia się poprzez spożywanie znacznych dawek alkoholu, które wywołane jest przez wewnętrzny przymus, z reguły o podłożu psychicznym. W ten sposób zaznacza się psychiczne uzależnienie. Tym samym, sama konsumpcja szkodliwej substancji jest całkowicie poza kontrolą i wolą alkoholika, jednak może się to zmienić za pomocą odpowiedniej terapii, wsparciu z zewnątrz, a także silnej motywacji i szczerych chęci samej osoby uzależnionej. W ten sposób alkoholik może do końca życia trwać w abstynencji, bardzo często z powodzeniem.

Choroba alkoholowa

Choroba alkoholowa jest trudnym schorzeniem, zarówno do wyleczenia, jak i do życia z nim. Całkowicie zmienia sposób życia, myślenia, zachowania zarówno osoby uzależnionej jak i całego jej otoczenia. Problem zaczyna przenosić się na osoby najbliższe, a następnie nawet na współpracowników. Niestety temat jest o tyle trudny, że w dalszym ciągu alkoholizm jest tematem tabu – szczególnie alkoholizm wśród kobiet. Z drugiej strony, obserwując życie przeciętnych ludzi, ma się wrażenie, że choroba alkoholowa jest bagatelizowana, zwłaszcza wśród mężczyzn nadmierne spożywanie alkoholu nie jest traktowane poważnie.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe aspekty, trudno jest uświadomić sobie, iż problem uzależnienia dotyczy tak samo osobę nam bliską wykazującą cechy uzależnienia, jak i nas samych. Im wcześniej dostrzeżemy mechanizmy działania choroby alkoholowej, tym szybciej i łatwiej można będzie ją skutecznie pokonać.

Stereotypy a proces uświadamiania

Wśród choroby alkoholowej w społeczeństwie narosło wiele mitów, stereotypów oraz niedomówień. Z tego powodu tak ważne jest dostrzeżenie sposobu funkcjonowania z uzależnieniem alkoholowym – istotne jest zagłębienie się w charakterystykę problemu, a także warto rozważyć pójście na odwyk.

Jednym z funkcjonujących stereotypów w polskim społeczeństwie jest przekonanie, że choroba alkoholowa dotyczy jedynie środowisk patologicznych i niskich sfer społecznych, gdzie powszechnie panuje ubóstwo. Tak naprawdę jest zupełnie inaczej. Alkoholizm może dotknąć każdego, jedynie powody sięgania po alkohol są inne. Dla kogoś może być to głód i odczuwanie zimna, dla innej osoby relaks od stresującej i odpowiedzialnej pracy. Tym samym spotyka się alkoholików wśród lekarzy, czy też prawników. Należy zaznaczyć, że choroba alkoholowa opiera się na niekontrolowanym, częstym lub sporadycznym, ale jednak nadużywaniu alkoholu. Osoba uzależniona odczuwa silną potrzebę napicia się kolejnej dawki napoju alkoholowego, a z upływem czasu, zaczyna spożywać go każdego dnia. Tym samym alkohol staje się nieodłącznym towarzyszem codzienności.

Kolejny stereotyp jest taki, że alkoholik zawsze upija się do nieprzytomności, co nie jest do końca prawdą. Warto zwrócić uwagę, że wypicie nawet małej ilości alkoholu łączy się z ograniczeniem pewnym praw i przywilejów, które posiadają osoby trzeźwe. Przykładowo prowadzenie samochodu lub jakiegokolwiek innego pojazdu po wpływem jest nielegalne. Dodatkowo w stanie upojenia alkoholowego nie można brać udziału w wyborach, ani sprawować opieki nad dziećmi. Próba odebrania dziecka z placówki edukacyjnej w takim przypadku może zakończyć się wezwaniem policji. Wniosek jest taki, że jeżeli dana osoba czuje potrzebę wypicia nawet niewielkiej ilości napoju alkoholowego i zdarza się to bardzo często – choroba alkoholowa już się pojawiła.

Innym stereotypem jest to, że kobiety nie bywają uzależnione. Co też nie jest prawdą. Ich picie jest zupełnie inne niż mężczyzn. Zazwyczaj spożywają alkohol w samotności. Dodatkowo są mistrzyniami w ukrywaniu swojego uzależnienia oraz butelek z alkoholem w różnych, dziwnych miejscach. Łączy się to z tym, że uzależnienie od alkoholu wśród kobiet jest nieakceptowalnie społecznie, a sama alkoholiczka spotyka się z napiętnowaniem społecznym. Chcąc uniknąć konsekwencji – wypiera i ukrywa swoje słabości.

To tylko przykłady. Stereotypów potrafiących naginać rzeczywistość oraz przekonywać osoby z chorobą alkoholową do tego, że są zdrowe jest niestety wiele.

Co to jest odwyk alkoholowy?

Odwyk alkoholowy składa się z wielu kompleksowych działań prowadzących do powrotu do abstynencji. Służy on zarówno do przerywania ciągów alkoholowych prowadząc do całkowitego odstawienia alkoholu, a także umacniania postanowienia o życiu w trzeźwości. Z tego powodu wszelkie działania lecznicze prowadzą do wzmacniania niepijącego alkoholika do samodzielnego dalszego zmagania się z własną chorobą. Tym samym jest to nadrzędny cel terapii – życie w abstynencji bez terapii.

Cele odwyku alkoholowego

Główne cele odwyku alkoholowego to:

  • Wzrost świadomości na temat szkodliwości spożywania alkoholu,
  • Wzrost równowagi i zdrowia psychofizycznego organizmu,
  • Redukcja zagrożeń sfery zdrowotnej związanej z piciem alkoholu,
  • Ustabilizowanie życia, zarówno osobistego jak i zawodowego.

Terapia uzależnienia nie skupia się jedynie na działaniach mających na celu zaprzestania spożywania alkoholu. Leczy ona przede wszystkim przyczyny, problemy, jakie przeżywa Pacjent, prowadząc go do ciągów alkoholowych lub nawrotów choroby. Zachowanie abstynencji to jedno, a co w przypadku nawrotu uzależnienia? W takiej sytuacji terapeuta towarzyszy Pacjentowi zmierzając do remisji uzależnienia.

Kiedy zgłosić się na odwyk?

Najlepszym momentem zgłoszenia się na odwyk jest chwila, kiedy uświadomimy sobie, że potrzebujemy specjalisty, aby przerwać uzależnienie. Niestety, jeżeli dana osoba wykaże szczerą chęć i motywację do odwrócenia choroby alkoholowej, musi ona odbyć odwyk w specjalistycznym miejscu do tego przeznaczonym. Tym samym nie jest możliwe wyjście z uzależnienia w domu, na własną rękę. Jest to niebezpieczne dla zdrowia, a także całkowicie nieskuteczne.

Na temat odwyku również narosło wiele stereotypów, które często uniemożliwiają wewnętrzną refleksję nad problemem chorobowym. Należy jednak wziąć pod uwagę, że jest to miejsce, gdzie trafiają osoby w skrajnej sytuacji oraz z całkowicie zdewastowanym zdrowiem.

Możliwe, że nie wykazujesz cech uzależnienia alkoholowego. Mimo to warto poddać się specjalistycznej diagnozie fachowców w tym aspekcie. Ich pomoc jest o tyle cenna, że może pozwolić zapobiec ulegnięciu lub pogłębieniu choroby alkoholowej. Jeżeli już cierpisz na to zaburzenie – odbycie odwyku z profesjonalną pomocą pomoże wrócić do zdrowia, pełni sił, będziesz gotów podjąć nowe, lepsze życie. Zadbasz w ten sposób nie tylko o siebie, ale o przyszłość najbliższych. Warto.