Jak alkohol zmienia zachowanie i życie człowieka

5 sierpnia, 2021
Kiedy człowiek wypije napój wyskokowy, pod jego wpływem zmienia swoje zachowanie. Przyjmuje się, że alkohol pozwala się rozluźnić, poprawić sobie humor, człowiek staje się weselszy, bardziej pewny siebie, jest skory do zabawy, hałasuje. Niestety jest to działanie krótkotrwałe i pozorne. Ze względu na postrzeganie jego jako środka na wszelkie problemy, ból, a także sposób na lepsze samopoczucie, niektóre osoby sięgają po niego coraz częściej, stopniowo zwiększając jego ilość. Z tego powodu tak szybko potencjalne i jednocześnie pozorne korzyści wynikające z picia alkoholu w szybkim tempie ustępują miejsca szkodom alkoholowym. Często zachowanie zmienia się do tego stopnia, że taka osoba robi pod wpływem alkoholu rzeczy, jakich by unikał na trzeźwo. Krzywdzi i siebie i swoich najbliższych, niszczy wszelkie wartości, jak rodzina, praca, moralność. Alkohol skutecznie oszukuje, a człowiek mami się iluzją przyjemnego i bezproblemowego życia z butelką w ręce.

Alkohol a zmiany osobowości

Za pomocą etanolu człowiek próbuje stać się chociaż na chwilę bardziej szczęśliwy. Próbuje nawiązać kontakty towarzyskie, dodając sobie alkoholem odwagi. Próbuje być także bardziej rozmowny.

Prawda jest taka, że alkohol etylowy zaliczany jest do grupy substancji, jaką są depresanty. Hamujący wpływ etanolu na pracę Ośrodkowego Układu Nerwowego wywołuje spowolnienie wędrowania impulsów wzdłuż włókien nerwowych. Tym sposobem odurzona osoba staje się bardziej odprężona, pewna siebie, a dodatkowo obniżeniu ulega ogólna sprawność i refleks. Stan nietrzeźwości można rozpoznać poprzez niezgrabność ruchów, a także niewyraźną, bełkotliwą mowę. Trudniej także utrzymać równowagę – alkohol zmienia gęstość tkanki i płynów w uchu. Tym samym – im więcej alkoholu dana osoba spożywa, tym bardziej się chwieje, kołysze i zatacza. Duże znaczenie w wywoływaniu zmian w zachowaniu wywołują produkty przemiany materii alkoholu, np. toksyczny aldehyd octowy zatruwa organizm, wywołując szereg psychosomatycznych objawów. Między innymi rozszerzeniu ulegają naczynia krwionośne, przez co pijana osoba ma wrażenie uderzenia fal ciepła. Dodatkowo rozszerzone naczynia krwionośne w okolicy mózgu wywołują nieprzyjemny ból głowy.

Etanol podnosi ciśnienie krwi, przyspiesza tętno. Szybko zostaje wchłonięty do układu pokarmowego, skąd trafia do krwi, a wraz z nią do wszystkich komórek ciała. Oczyszczanie organizmu z toksyn odbywa się w wątrobie, to ona właśnie odpowiada za detoksykację alkoholu. Z tego powodu jest ona narażona na wzmożoną pracę, konsekwentnie doprowadzając do marskości. Jest to jedna z najpopularniejszych chorób wśród alkoholików. 

Alkohol wywołuje zmiany w aspekcie zachowań seksualnych. Przede wszystkim po alkoholu większości osób puszczają przysłowiowe „hamulce”, które połączone z podniesionym poziomem libido może skutkować różnymi konsekwencjami. Warto dodać, że po alkoholu dochodzi do zmniejszenia wrażliwości układu nerwowego, czego efektem jest wysokie podniecenie seksualne z jednoczesnymi problemami np. brakiem erekcji. Przyjmuje się jednak, że ryzykowne zachowania podejmowane po alkoholu stanowią przyczynę szerzenia się chorób wenerycznych, m.in. poprzez niekontrolowane aktywności seksualne bez zabezpieczenia. Alkohol niszczy neurony. Objawia się to w formie skarg alkoholików na luki pamięciowe (palimpsesty), problemy z ułożeniem zdarzeń chronologicznie, a także zaburza funkcje pamięciowe i koncentrację. Dewastuje także florę bakteryjną jelit, jak i układ immunologiczny, co zwiększa ryzyko zakażeń patogenami.

Alkohol a zmiana zachowania

Alkohol skutecznie zniekształca rzeczywistość, oszukuje, daje odczucie pozornego rozluźnienia, niweluje wszelkie smutki, poprawia nastrój. Będąc pod wypływem, nie kontrolując swoich myśli i poczynań, bardzo łatwo dopuścić się czynów, jakie nigdy by się nie zrobiło na trzeźwo. Taka osoba wykazuje skłonności do urządzania awantur i wszczynania bójek, jest agresywna, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, często kradnie, z rozmachem wydaje pieniądze na rzeczy zupełnie niepotrzebne lub traci je w różnych okolicznościach, niejednokrotnie dopuszcza się zdrady po alkoholu, a także wchodzi w konflikty z prawem.

Z powyższych rozważań wynika, że alkohol ma zdolność do stopniowego przejmowania całkowitej władzy i kontroli nad daną jednostką. Dostrzegając jedyne pozorne pozytywy alkoholu, jak beztroska, bezproblemowość, człowiek wpada w pułapkę nałogu. Nie potrafi w trzeźwy i prawdziwy sposób ocenić rzeczywistość. Brakuje mu zdolności logicznego myślenia, ponieważ etanol pobudza irracjonalne części umysłu, odpowiadające za marzenia, pragnienia, potrzeby i fantazje. Prawidłowe myślenie zostaje zastąpione myśleniem życzeniowym, przez które trudno rozróżnić potrzeby i zamiary od realnych faktów. Taka osoba zaczyna wierzyć w to, że w momencie kiedy przestanie myśleć o problemach, same one znikną z życia.

Kiedy alkoholik zaczyna doświadczać pierwszych alkoholowych konsekwencji, takich jak np. problemy rodzinno-małżeńskie, problemy w pracy, niska wydolność finansowa, a także ogólny spadek jakości życia, zaczyna on żyć w swojego rodzaju złudzeniu, że sprawy samoistnie się naprawią, ogólna sytuacja się poprawi, a w finale wszystko będzie dobrze. Można powiedzieć, że alkoholicy do perfekcji opanowali stosowanie mechanizmów obronnych, będącymi zniekształceniami w myśleniu, jakie nie dopuszczają do zauważenia realnych skutków uzależnienia. Taka osoba żyje w iluzji i zaprzeczeniu, nie dopuszcza do siebie myśli o leczeniu, systematycznie staczając się na samo dno. 

W jaki sposób alkohol zmienia naszą osobowość?

Kiedy choroba alkoholowa znajduje się w średniozaawansowanym etapie rozwoju, to taka osoba zaczyna dostrzegać swoje niepowodzenia wytworzone przez alkohol, jednak bardzo trudno jest mu się przyznać zarówno przed sobą, jak i osobami najbliższymi, że problem alkoholowy jest realny i bezpośrednio go dotyka. W tym miejscu zaczyna stosować mechanizmy obronne, do których zalicza się racjonalizacja, minimalizowanie problemu, zaprzeczenie, intelektualizacja oraz obarczanie innych osób winą za własne błędy i niepowodzenia. W ten sposób zachowuje resztki dobrego mniemania na swój temat. Wraz z upływem czasu, alkoholik miota się we własnych iluzjach i kłamstwach, co uniemożliwia owocne skorzystanie z pomocy przy wychodzeniu z nałogu. Uznaje się, że uzależnienie psychiczne jest znacznie trudniejsze go wyleczenia, niż to fizyczne. W takim przypadku alkoholik pije by czuć się swobodnie i być w stanie w ogóle funkcjonować. Dłuższa chwila bez alkoholu napawa go lękiem i niepokojem. Ze względu na to, iż alkoholizm zalicza się do chorób postępujących, chronicznych i śmiertelnych, należy jak najszybciej podjąć specjalistyczne leczenie, które pomoże mu na nowo nauczyć się pozytywnych wzorców i zachowań, aby w sposób wartościowy funkcjonować w każdym aspekcie życia, już teraz bez alkoholu. Przyjmuje się, że jedynie wielotorowe działania mają szansę przynieść jakikolwiek efekt. Zaleca się:

  • Odbycie odtruwania alkoholowego w celu przerwania ciągów alkoholowych,
  • Włączenie edukacji i psychoterapii prowadzonej indywidualnie oraz grupowo – dobre efekty przynosi terapia poznawczo-behawioralna,
  • Zwracanie się o wsparcie do grup samopomocowych, np. Anonimowych Alkoholików,
  • W niektórych przypadkach warto zastanowić się nad pomocniczym podaniem wszywki alkoholowej Esperal.