Jakie działania można podjąć w celu zachowania trzeźwości?

15 lipca, 2021
Bardzo trudno jest się przyznać do swojego problemu, co skutecznie niweluje podjęcie walki z nałogiem. Podstawą trzeźwości jest podjęcie  szczerej decyzji, a także konsekwentne dążenie do celu. W teorii może wydawać się to nieskomplikowane. W praktyce wiele osób polega już na samym starcie. Chociaż na chwilę rezygnują z napojów procentowych, w dość szybkim tempie wracają do swoich codziennych przyzwyczajeń, narażając się na frustrację i rozgoryczenie, co jedynie napędza spiralę uzależnienia.

Specjalista to klucz do sukcesu

Jak można wywnioskować po wstępnie w niniejszym tekście, kluczem do osiągnięcia sukcesu w postaci abstynencji jest opieka i pomoc profesjonalistów, zajmujących się na co dzień terapią uzależnień. Alkoholik, aby nauczyć się żyć ze swoją chorobą i ją przezwyciężać potrzebuje osoby z zewnątrz, która patrząc z boku, będzie potrafić zdiagnozować problem, a także nauczyć osobę uzależnioną radzić sobie w trudnych sytuacjach, ukazując jej mechanizm działania alkoholizmu.

Dyscyplina terapeutyczna – na czym polega?

Realizując program terapeutyczny dla alkoholika bardzo istotna jest tak zwana dyscyplina terapeutyczna. Stanowi ona naturalne antidotum, które poprzez jego zastosowanie, umożliwia alkoholikowi radzenie sobie w trudnych momentach, jakie mogą pojawić się w procesie leczniczo-terapeutycznym. Należy uświadomić sobie, że wszelkie procesy terapeutyczne, tak samo i wychodzenie z alkoholizmu, nie ma na celu ukształtowanie osoby w taki sposób, aby była ona grzeczna i ułożona. Jest to częste założenie alkoholików, oczywiście zgubne i błędne, wykorzystywane jako „wymówka”, która ma zniechęcić siebie samego do dalszych działań. Założeniem psychoterapii antyalkoholowej jest wyposażenie alkoholika w umiejętność konstruktywnego i prospołecznego radzenia sobie z problemami. Taka osoba, w założeniach, potrafi także nazywać i rozpoznawać swoje uczucia, a także doceniać i cieszyć się z każdego, nawet najmniejszego sukcesu lub innego, pozytywnego wydarzenia w sposób akceptowalny społecznie, czyli bez sięgania po alkohol, co było częste i charakterystyczne dla okresu bycia uzależnionym. Tym samym odpowiednio poprowadzona psychoterapia uczy alkoholika radzenia sobie nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale i takich, które są radosne i dobre.

Jak działa terapia uzależnień?

W pierwszej kolejności podczas oddziaływań terapeutycznych, pracuje się nad odzyskaniem przez alkoholika szacunku do samego siebie oraz pracuje się nad wzmocnieniem własnej wartości. Następnie powraca się do normalnego świata, co generuje doświadczenie tak zwanej „dziwnej ciszy”. Wraz z upływem czasu, staje się ona normatywem postępowania każdej osoby uzależnionej. To właśnie za pomocom działań podjętych w ramach procesu odwykowego, alkoholik zaczyna dostrzegać realną możliwość życia bez picia. Widzi, iż bez alkoholu żyje się o wiele lepiej, a korzyści wynikające z zachowania abstynencji są liczne i dotykają niemalże każdej sfery życia i funkcjonowania nie tylko danej jednostki, ale i jej rodziny.

Duże znaczenie w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego posiada także rodzina i najbliżsi przyjaciele danej osoby ze względu na fakt okazywania niezbędnego wsparcia. Należy jednak mieć na uwadze, że najbliższe otoczenie niejednokrotnie samo jest współuzależnione, a także samodzielnie nie będzie wstanie sprawić, iż alkoholik się wyleczy. Sam proces odwykowy odbywa się jedynie na linii alkoholik-terapeuta, pozostałe czynniki, jak wsparcie rodzinne, odtruwanie, czy też wszywka alkoholowa to jedynie elementy złożonego procesu.

Warto podkreślić także znaczenie czasu – im dłużej alkoholik pozostaje pod opieką terapeutyczną, wliczając w to także udział w spotkaniach samopomocowych typu Anonimowi Alkoholicy, tym w większym stopniu umacnia się jego dążenie do abstynencji z jednoczesnym poszerzeniem horyzontów myślowych. Niepijący już alkoholik ma poczucie sprawstwa, co skutecznie podbudowuje jego poczucie wartości. Unormowaniu ulegają relacje z otoczeniem.

Dużym atutem wychodzenia z uzależnienia jest nabywanie przeświadczenia o braku możliwości załatwienia wszystkich spraw otaczającego alkoholika świata, co jeszcze niedawno było związane z wykorzystywaniem alkoholu, popychającym jednostkę na samo dno. Odwyk odwraca tę sytuację dzięki uwarunkowaniu istnienia troski o własne dobro, zdrowie i kondycję, szczególnie psychiczną. Z czasem poprawie ulega także sfera uczuciowo-emocjonalna. Uzależnienie spowodowało, że alkoholik przestał odczuwać całego spektrum uczuć. Terapia skutecznie odwraca tę zależność.

Odzyskanie uczuć oraz odbudowanie myślenia – korzyści wynikające z podjęcia terapii odwykowej

Tkwiąc w uzależnieniu, alkoholik był wstanie odczuwać jedynie dwa uczucia – dobre samopoczucie i złe samopoczucie. Innych stanów ni rejestrował, tym samym nie miał możliwości ich nazywania i komunikowania ich reszcie świata. Poprawie ulegają także zdolności twórczego i kreatywnego myślenia. Innym atutem podjęcia działań leczniczo-terapeutycznych jest nabywanie umiejętności optymalnego wykorzystywania czasu wolnego. Łącząc ze sobą wszelkie korzyści, jakie wynikają z pracy nad sobą, można stwierdzić, że alkoholik zaczyna odczuwać coraz większą jakość życia, a także wzrost poziomu samorealizacji. Pojawiają się nowe pomysły, zajęcia, a także wracają utracone wcześniej zainteresowania.

Za pomocą terapii alkoholowej znikają takie nieprzyjemne odczucia jak poczucie winy, żal i smutek z powodu straty czasu spędzonego na piciu alkoholu. Z biegiem czasu alkoholik zaczyna rozumieć, że wszelkie utracone w przeszłości czynniki w dalszym ciągu pozostają w naszym zasięgu, dzięki czemu można do nich wrócić i czerpać radość oraz energię życiową.

Warto w tym miejscu dodać, że powyżej opisane elementy, które stanowią efekt procesu terapeutycznego, zarówno psychoterapii, jak i spotkań w grupach Anonimowych Alkoholików, w finale wywołują pełną akceptację stanu trzeźwości, a także ustanawiają stabilność i spójność osobowości na drodze dalszego życia. Zautomatyzowaniu ulegają konstruktywne i prospołeczne zachowania, które często nie są jedynie radosne i proste, ale wymagają trudu i racjonalności. Dzięki takim działaniom, sztywno trzymając się swoich zamierzonych celów, można radykalnie odsunąć alkohol od własnych zainteresowań, powodując całkowite zobojętnienie na produkty alkoholowe.

Długotrwały proces

Należy mieć świadomość, że podczas leczenia alkoholizmu konieczne jest odbycie szeregu spotkań w ośrodku terapii uzależnień przez wiele miesięcy, a nawet i lat. Tym samym nie można skutecznie wyeliminować uzależnienia w ciągu zaledwie kilku wizyt. W literaturze przedmiotu zaznacza się, iż aby mieć szanse na trwałe efekty należy pracować z wybranym specjalistą przez minimum dwa lata, przy czym pierwszy rok jest najbardziej intensywny, a kolejne miesiące tworzą etap stabilizacji – tym samym zmniejsza się częstotliwość kontaktów z poradnią, aczkolwiek w dalszym ciągu są one wskazane.

Warto podkreślić, że trzeźwość rozwija się od samego początku drogi danej osoby, czy od pierwszych chwil terapeutycznych. Jest to moment, kiedy stanowczo zrywa się z alkoholizmem, a sama jednostka zaczyna rozwijać w sobie nowe nawyki i prospołeczne postępowanie każdego kolejnego dnia. Życie bez nałogu nie pojawia się nagle, nie zaskakuje. Tworzy efekt rzetelnej pracy każdego Pacjenta znajdującego się w ośrodku terapii uzależnień. Każda osoba w swoim indywidualnym rytmie i czasie doskonali swój rozwój osobisty, przy czym staje się bardziej pewna siebie, zdobywając nowe doświadczenia. Wszystko zaczyna się od jednej decyzji – „chcę, spróbuję, wytrwam”. Reszta dzieje się we własnym czasie.